سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9941
ټول لیدونکې
1526514

لنډې او متلونه

 لنډۍ / نورجهان
 لنډۍ / نورسبا
 څونوي لندۍ / زرلښته حفيظ
 لنډۍ د ګلونو په سمندر کې / محمد حامد حليمي
 اختریزی لنډی / حاجی محمد نوزادی
 متلونه .................محمد فاروق کاکړپښتونخوا زیارت / محمد فاروق کاکړپښتونخوا زیارت
 لنډئ-------امرالدین سرحد / امرالدین سرحد
 لنډی :امرالدین سرحد / امرالدین سرحد
 پښولنډي / وږمه بشريار
 پښتو لنډۍ / وږمه بشريار