سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496042

آموزش نماز جنازه :


2016/08/11


اگر فعلن وقت خواندن ندارید شیر کنید و بعداً بخوانید .
بسم الله الرحمن الرحیم
احكــــام نمـــاز جنـــازه:
نماز جنازه در حقيقت دعايست براي شخص مرده در پيشگاه پروردگار عالميان،اين نمازفرض كفايه ميباشد فرض كفايه آن فرضيست كه اگر يك عده ازمردم آنرا انجام دهند از گردن ديگران ساقط ميشود ولي اگر كسي آنرا انجام ندهد همه مردم گناه كار ميشوند.

در نماز جنازه دو چيز فرض است:
1- چهار تكبير
2- قيام (ايستادن)
و در اين نماز سه چيز نيزسنت است:
1- خواندن ثناء و حمد ســــــــتايش الله (ج ) (سبحانك اللهم و بحمدك ....)
2- خواندن درود شريف براي رسول مكرم اسلام حضرت محمد (ص)
3- دعاي براي مرده و ميت.

در اين نماز ماننـد ديگر نمازها قرائت، ركوع، سجده، قعود، قومه... وجود ندارد و نيز نمــــازگذار بايد شرايط ذيل را داشته باشد:

1- طهارت نمودن وضوء
2- پوشيدن عورت
3- ايستادن رو به قبله
4- نيت كردن.
طريق اداء نمودن اين نماز چنين است،
نيت كردم اداء گردانم نماز جنازه فرض كفايه اين ميــت حاضر را با تكبيراتش و اقتداء كردم به امام حاضر رو آوردم بقبله ، قبله من جهت خانه كعبه معـظمه.
آنگـاه امام با صداي بلند ومقتديان با صداي آهسته اولين تكبير«الله اكبر» را گويند ومانند ديگر نمازها دستان خود را مردان زيرناف و زنـان بالاي سينه بسـته نموده سپس ثناء را آهسته بخوانند( سبحانك اللهم و بحمــــدك...) بعد از پايان يافتن ثناء تكبيردوم گفته ميشود( بدون بلند كردن دست ها به گوشها ويا اينكه دست ها از همديگر باز شود) بعد از گفتن اين تكبير به رسول الله(ص) درود خوانده ميشود ( اللهم صلي علي محمد... اللهم بارك علي محمد....) مانند درودهاي داخل ديگر نمازها. باز تكبير سوم گفته ميشود و اين باز نيـز مانند تكبير دوم (بدون بلند كردن دستها به گوشها و يا اينكه دستها از همديگر باز شود ) در تكبير سوم مخصوص براي ميت و مرده دعاي خوانده ميشود .
اگر مرده مرد بالغ باشد يا زن بالــــغه چنين دعا كند (اللهم اغفر الحينا و ميتنا و شاهدنا و غايبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و انثانا ، اللهم من احييته منا فاحيه علي الاسلام و من توفيته منا فتوفه علي الايمان ) .
ترجمه: بارالها : زنده و مرده، حاضر وغايب، كوچــــك و بزرگ، مرد و زن ما را مغفرت فرما، بار الها: كسي راكه از ما زنده نگهميداري،او رابا اسلام نگهدار و كسي را كه ازما وفات ميگرداني پس او را با ايمان بميران. اگر مرده پسر نابالغ باشد « خورد سال» اين دعا خوانده ميشود ( اللهم اجعـــــله لنا فرطاً و اجعله لنا اجراً و ذخراً و اجعله لنا شافعاً و مشفعاً)
ترجمه: بارالها: اين بچه را براي ما پيشكشـــــي«هديه» قرار ده و او را براي ما اجر و ذخيره قرار ده« ذخيره آخرت» و او را براي ما سفارش كننده اي قرار ده كه سفارش قبول گردد. براي دختران نابالغ و خورد سال اين دعا خوانـده شود( اللهــم اجعلها لنا فرطاً و اجعلها لنا اجراً و ذخراً و اجعلها لنا شافعاً و مشفعةً ). ترجمه: بارالها: اين دختر را براي ما پيشكشي قرار ده و او را براي ما اجر و ذخيـــره قرار ده « ذخيره آخرت » و او رابراي ما سفارش كننده اي قرار ده كه سفارش قبول گردد و سرانجام تكبير چارم گفته ميـشود مانند تكبير دوم و سوم بدون باز كردن دستان وغيره.. بعد از گفتن اين تكبير اول بجانب راست بعد بجانب چپ سلام داده ميشود در اين تكبير كدام چيز ديگري خوانده نميشود بلكه با سلام دادن نمازجنازه تمام ميگردد.
بايد يادآورشد كه از ابتداء تا انتهاء اين نماز بدون از بلند گفتن امام تكبيرات و سلام دادن را تمام آنچيزهايـــكه در بالا ذكر شده همه شان راهم امام وهم مقتدي آهسته بايد بخواند.
(راه بهتر زيستن در پرتو آداب شرعي )
توجه: اگر كسي دعاي نماز جنازه را ياد نداشت او بايد صرف هرچارتكبير نماز را بگوييد و خاموش بماند و بعد از اداي نماز جنازه دست بلند كردن و دعاي نمودن مكروه است چون در احاديث نبوي ثابت نشده زيرا نماز جنازه خودش دعاست. خود جنازه داراي شرايط ذيل ميباشد.

1- مسلمان بودن ميت
2- پاك بودن ميت
3- پاك بودن كفن ميت
4- پوشيدن عورت ميت
5- قرارداشتن ميت درمقابل نمازگزاران.

شركت در نماز جنازه برادر مسلمان از وظايف بسيار مهم اخلاقي و اسلامي است، حمل كردن جنازه بر روي شانه ها موجب اجر معنوي است و نيز سنت و روش بسيار پسنديده رسول الله(ص) ميباشد.
در حديثي ازمنجي بشريت وسردار دوعالم حضرت محمد مصطفي(ص) ارشاد شده كه فرمودند:هركس نمازجنازه برادر مسلمانش را اداء نمايد و در آن اشـتراك نمايد الله«ج» به آنشخص يك قيراط اجر و ثواب ميدهد واگر بعـد از اداء نماز، آن جنازه را تا وقت دفنش همراهي كند به او دو قيراط اجر و ثواب داده ميشود. اصحاب پرسيدند يا رسول الله(ص)منظــور از قيراط اجر چيست؟ مبارك فرمودند: هر قيراط به اندازه كوه اُحد اجر و ثواب است( تعليم الاسلام )
ديدن جنازه اسباب و وسايل عبرت را براي انسان ايجاد ميكند، در اين مورد براي مردم هوشيار و دانا درس پند است ولي شخـــــص غافل از مشاهده جنازه هيچ درس عبرتي نميگيرد

شاهدالله نورزاد

بېرته شاته