سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9919
ټول لیدونکې
1476088

خطاب به انساني كه ارزش زيستن خود و ديگران را نمي داند!


2016/11/11

روزگاري دو چشم زيباي شربت گل، معرف افغانستان به مردم جهان گرديد و نام شربت گل با نام ميهنش گره خورد .
امروز دو چشم شربت گل به كتابي مي ماند كه چيزي در آن جز شرح بد بختي زن افغان نيست .
شربت گل از قيد زندان پاكستان رها شد.
آيا قدرتي در جهان است كه او را از قيد درد و غم روزگارانش رها سازد؟!
شايد يك تعداد هموطنانم بگويند كه روز صد ها انسان در وطن شهيد ميشود و تو چرا از اين زن حرف ميزني؟
هموطن عزيز، شربت گل يك كتابي است كه همه مردم دنيا سالها قبل آنرا خوانده اند و نام اين كتاب (زن افغان) است كه همه آن را به ياد دارند و حالا باز هم انسان بينا و آگاه انرا مي خواند و مي بيند كه جنگ، جهالت، مردسالاري چگونه مادران اين سرزمين را برباد نموده است !
اين حقيقت را هم بدانيد كه فرزند سالم در بطن و دامن زن سالم پرورش مي يابد.
زن محروم، كودك محروم را در آغوش دارد.
اين حقيقت را هم بايد بپذيريد كه براي دفاع از ننگ و ناموس چشم نا محرم و بيگانه را بايد تار ساخت نه روزگار زن را، كه غيرت واقعي و طبيعي همين است.
يك عده قوم گرايان در فيسبوك هاي شان شربت گل را دشنام مي دهند چون اين زن پشتون است !
نفرين روزگار بر آناني باد كه تبعيض و قوم گرايي را در اين سر زمين دامن مي زنند و شربت گل را بنام (پشتون) وحشي دشنام مي دهند. متاسفم به همچو انسانهاي سياه دل و بي رحم.
بايد بدانيد كه تبعيض را با تبعيض و نفرت را با نفرت و قوم گرايي را با قوم گرايي نمي شود از بين برد!
عشق به انسان، پذيرش و همدلي راه نجات است.
هموطن عزيز!
تو اگر پشتون، اگر تاجك، اگر ازبك، اگر هزاره ووووو هستي گل ناياب يك سر زميني و عزيز قلب مني .

ليلا تيموري واحدي

بېرته شاته