سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9884
ټول لیدونکې
1451167

تا به چېرې زه پیدا کړم


2017/28/03

 تا به چېرې زه پیدا کړم
د کنډو پر سر نارې دې
د سپوږمۍ په شپه کې اورم
ستا د زړه د سیند سندره
په څپه څپه کې اورم
چې آمین دې د دعا کړم
تا به چېرې زه پیدا کړم
 
زړه مې غواړي تاته درشم
ته مې لاس له غاړې تاو کړې
زه دې لاس له خپلې غاړې
ستا لاسونه چې زما شي
او زما لاسونه ستا شي

زه به ستا په پښو روان شم
ته زما په پښو روانه
د ګلونو په لښکر کې
ځو د مینې تر بیابانه
یو مو تګ وي یو تګلوری
یو مو بخت وي یو مو ستوری
چې ته ستړې شې زه ستړی
چې په ترپ شې زه په ترپ شم
ته زما د زړه درزا شې
زه دا ستا د سترګو رپ شم
ته مې تُوره پر دښمن شې
او زه ستا د تُورې خرپ شم
چې ته هم پاتې ته نه شې
چې زه هم پاتې زه نه شم
چې زه ګل شم ته اوبه شې
چې ته ګل شې زه اوبه شم
ته زما په رنګ کې ورکه
ورک دا ستا په رنګ کې زه شم
زه دې زړه شم ته مې زړه شې
ته مې زړه شې زه دې زړه شم
زه چې ستا په خوله خندا شم
ته له ډېرې خوشحالۍ
در در اوښکې شې جانانه
او زما له سترګو راشې
 
لکه لمونځ دې چې ادا کړم
تا به چېرې زه پیدا کړم

پيرمحمدکاروان

بېرته شاته