سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496783

چيرته وی


2017/22/10

زما نه وی که زما وی چيرته وی که ته مينه وی همدا وی چيرته وی ستادسل درغو وعدوکې څه اعتبار ده که دمينې انتها وی چيرته وی ساعت کې سل ځله مين په سل مخونو ته پتنگ نه وی بوراوی چيرته وی لکه خدای راته په هرزمان کې ياده که مين په محبوبا وی چيرته وی ما چې وويل ولی هسی رانه پوښتی چې دمينې وارختا وی چيرته وی ته دسل گلورنگونو کې ښکاره شوی که يواځې ته زما وی چيرته وی اوس نومه راځه هماغه زړه کې اوسه چې وختونه بی له ما وی چيرته وی بس نواوس چې چيرته لاړی هلته اوسه که زرلښتې ته دنياوی چيرته وی

بېرته شاته