سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9766
ټول لیدونکې
1262508

خانه دل


2018/02/02

 توسروی خراماني توشب نورافشاني

حرفی ندارم ديګرتونوردوچشماني

تومقبول جهاني ميداني يا نه داني

درچاک سينه من يک راز ي وپنهاني

صدبار بتوګفتم درقلب من ميماني

غافل مشوزمن که توداني يانه داني

ستاره هاومهتاب دروصف توجاناني

ميرقصندوميخندن باانکه بی زباني

بار بار بتوګفتم چوشمع شب ستاني

نسيم برويت امدګفت لاله داماني

چيزی ديګر ندانم همينقدرميداني

اين خانه دل ازتوميماني يانماني

زرلشت حفيظ

زرلښته حفيظ بشريار

بېرته شاته