سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9919
ټول لیدونکې
1476069

میدان شغالی


2018/14/02

  میهنم پُر از قومندان و پر از رهبر شده
زان سبب حالِ من و تو ابتر و ابتر شده

در شمال و مغرب و مشرق زمین و در جنوب
آن یکی گرگ و دگر گوید که شیرِ نر شده

آن که حرفِ دین چو میزد ٬ تسبحِ صد دانه داشت
از خدا منکر شده انسانِ بی باور شده

نی خدا را میشناسد٬ نی رسول و نی کتاب
بی حیا را بین که بالا بر سر منبر شده

آن که در جیبش بجل ها و دو سه تا تشله بود
صاحبِ آیفون six و وتسپ و ویبر شده

خانمش که روی مکتب را ندیده تا کنون:
گردن و دست و دوگوشش پُر زر و زیور شده

هر که را در کوچه میبینم نمی دانم که کیست
چون فضای کوچه ما ٬ گونه ی دیگر شده

ترک و USA وپاکستان و جرمن آمده
کشور بیچاره ام چاراهیِ قمبر شده

آنقدر گدود شده اوضاع کشور که ببین
ایشچی ما در پسِ پیری چی؟ اش پنچر شده

ای عزیز دل چه گویم من ترا از گشنه گی
در همین لحظه دلم یک دانه همبرگر شده

 

 

هارون یوسف

بېرته شاته