سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496707

" غزل "


2018/18/02

لکہ مئین د گودرونو لاری ولی ساری
زڑگیہ پریگدہ د غمونو لاری ولی ساری


ستا رنی اوخکی پہ بدل کی د جانان بی روخی
لکہ پرھر د مرھمونو لاری ولی ساری


چی پہ تقدیر کی دی سہ دی پہ ھغو شکر وکڑہ
پہ شین اسمان د بارانونو لاری ولی ساری


مینہ کول د شب گیرو لویہ سودا کول دی
پہ مئینتوب کی د خوبونو لاری ولی ساری


تا خو د گل او گلبدنو نہ توبہ کڑی وہ
بیا د پیزوان او شنو خالونو لاری ولی ساری


ھغہ ڈیر لری درنہ تللی خدای خبر چی راشی
پہ تور ماخام د کاروانونو لاری ولی ساری


پہ خیال کی یار سنگ کی ریبار د یار رنگینی کیسی
تہ د غزل د الھامونو لاری ولی ساری


"خاموشہ" تاتہ یی پہ زڑہ باندی داغونہ ایخی
تہ د گل رنگو گل مخونو لاری ولی ساری

جنت خان "خاموش"

بېرته شاته