سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496622

در مورد ا اظهارات محمد محقق


2018/21/02

در مورد ا اظهارات محمد محقق که گفته است( براساس قانون اساسی چهارده قوم مالک افغا نستا ن هستند ،هیچ قوم حق ندارد هویت خوش را بالای دیگران تحمیل کند )
جناب محقق ! اینجانب خیلی خوشحال شدم شنیدم که شما به قانون اساسی استناد کردید، یعنی شما قانون اساسی را منحیث یک سند قرار داد اجتماعی که مناسبات بین ادارات گو ناگون دولت مناسبات بین مردم و مناسبات بین دولت و مردم وهمچنان صلاحیت ها و مکلفیت های دولت حقوق و وجایب اتباع را مشخص سا خته است قبول دارید ،باید هم قبول داشته باشید چونکه با احراز پست معاونیت دوم ریاست اجرائیه در مراسم رسمی به اشد با لله به حضور هزار ها نفر که میلیون ها نفر آنرا دیدند وشنیدند قسم یاد کردید که قانون اساسی را قبول دارم مطابق آن کار ورفتار مینمایم، تا اینجا موافق با هم هستیم اینرا هم قبول دارید که رهبر یک گروه، سیاست مدار و یک کارکن دولتی باید سواد خواندن و فهمیدن محتوا و هدف قانون اساسی را داشته باشد در غیر آن گروه خوش را دولت را و مردم را به بی راهه می‌کشاند
سوال من اینست کا در کجا قانون اساسی نوشته شده است که( که چهارده قوم مالک افغانستان است؟؟؟)
سواد قانو نی داری ؟ یک بار دیگر قانون اساسی را بخوان اگر در گروه ات کدام قانون دان باشد از وی یاد بگیر
در ماده چهارم قانون اساسی آمده است که( حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آنرا اعمال میکند،ملت افغا نستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغا نستان را دارا باشد ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون،تاجک،هزاره، ازبک ترکمن بلوچ پشه ای نورستانی ایماق عرب قر غیر قزلباش گوجر براهوی وسایر اقوام می باشد به هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه ( افغان) اطلاق میشود) سواد و غرض خوب در کار است که آدم به فرق((حاکمیت ملی)) و (( مالکیت)) بفهمد (حاکمیت ملی) حکم رانی وا داره تمام افغا نستان را گوید که به تمام ملت تعلق دارد چون تمام شان بر کرسی ها تکیه زده نه میتوانند نه آنقدر چو کی وجود دارد نه هم عملی است بنا این کار را توسط نمایندگان انتخابی شان که در نتیجه انتخابات شفاف انتخاب شده باشند انجام میدهند
) مالکیت) تسلط مستقیم شخص را بر ا شیای منقول وغیر منقول مادی و معنوی را گویند که توسط محکمه با تقدیم سند رسمی ثبت میشود تو مالک ا ن شی منقول و غیر منقول مادی ومعنوی هستی که به میراث برایت رسیده باشد یا سند ملکیت آنرا داشته باشی براساس قا نون اساسی تو و قومت که تو خودرا به آن منسوب ساخته ای مالک آن منطقه که در ان زندگی میکنید به هیچ وجه نیستید تنها مالک آنجا هستید که قباله آنرا داشته باشید اگر میخواهید که حاکمیت و اداره آن منطقه یا افغانستان را بدست بگیرید اول باید قانون اساسی را قبول کنید دوم توسط مردم برای آداره و حاکمیت انتخاب شوید ، هیچ قومی بصورت یک کتله هویتی مالک هیچ جای نیستند مگر افراد که قباله آنجا را داشته باشند ولی براساس قانون اساسی افراد آن قوم به حیث اتباع وافغان در صورت انتخاب شدن در اداره و حاکمیت آن منطقه و تمام افغانستان شرکت کرده می توانند آنهم موقتی چهار یا پنج سال بنا تو و قومت مالک هیچ جای نیستید مگر افراد جدا گانه تان که قباله داشته باشد بر اساس قانون اساسی اقوام بجز زبان مادری وزندگی بر اساس کتلور شان هیچ حق وحقوق دیگری ندارند مگر افراد جدا گا نه شان به حیث اتباع افغانستان وافغان ،اضافه از ۳۶ ماده قانون اساسی افغانستان به حقوق اتباع افغانستان اختصاص داده شده است، مطابق قانون اساسی افغانستان تابع افغانستان یعنی افغان باش باز از راه انتخابات شفاف در حاکمیت ملی افغانستان شرکت کو و صاحب جای داد منقول وغیر منقول باش جناب محقق ! یک ملاحظه دیگری هم دارم: برا ساس آن قانون اساسی که تو قسم خوردی که آنرا قبول داری و مطابق آن رفتار وکردار مینما یی هزاره ها و پیروان مذهب تشیع همچنانکه منسوبین سایر اقوام و مذ اهب حق ندارند که حزبی بسازند که درآن تنها خود شان و پیروان مذهب شان جمع شده باشند تو چرا این کار خلاف قانون را انجام میدهی این کارت وحدت شکنی بین اتباع افغا نستا ن است تو در قانون اساسی به حیث هزاره هیچ حق نداری مگر به حیث افغان بلی !

يونس فکور

بېرته شاته