سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496973

دسولې باچاخان خان ته


2018/08/04

-د ننګونو قهرمانه دپښتون دزړه ارمانه نړيوال هم پرتاوياړي اې دسولې باچاخانه **** شملورپښتانه نن بياستاژوندون لره ارمان کړي ستادمينې پلويان هم غږ دسولې په جهان کړي ته دسولې په ارمان وی قرباني شوې دوختونو زولنې دی شرنګولي بنديوان دزندانونو **** ازادي ته يو ه ناره وې ارماني لاړی جها نه نړيوال هم پرتا وياړي اې دسولې باچاخانه **** ته دپوهی رڼا يي وې دژوندون په حرکت کې ته دسرو زرونه پورته با لاتر په هرقيمت کې ته مشال وی په تياروکې دننګونوحقيقت کې ته اوبه دجنګ لمبوته ديوه سولې سترقوت کې ***** ستاهمت باندې زه وياړم حق دی غواړم له جهانه نړيوال هم پرتاوياړي اې دسولې باچا خانه **** يوڅوک رابه شي دونيابيرته ژوندبه درکړي تاته مسلمان کعبۍ ته لاړشه اواز پورته کړه دونياته چې پښتون يم مسلمان يم په جاروايم هرچاته سوله غواړم په نړۍ کې يم طوفان دجنګ بلاته ***** ته دسولې بل مشعال وې اې دمينې قهرمانه نړيوال هم پرتاوياړي اې دسولې باچاخانه ***** زه يوه ښځه دټولنۍ اوس ارمان ستادژوندون کړم دونياوال ته سوله غواړم نن کيسې ستادپرون کړم لروبرو پښتنو يو شئ دملي وحدت ژوندون ته ارواح ښاددباچاخان به دزرلښتې په مضمون کړم ***** سرراپورته کړه پښتونه دپښتون دزړه ارمانه نړيوال هم پر تا وياړي اې د سولې باچاخانه

 

زرلښته حفيظ بشريار

بېرته شاته