سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496005

ومعیار های انسانیت چیست ؟


2018/12/04


انسانيت انسان ، را شرافت و كمال انسانى تشکیل میدهد .و عمده ترین معیار های انسانیت را فلاسفه ودانشمندان قرار ذیل بر شمرده اند :
انسان دوستى : - محبت انسان مادر همه خويهاى خوب ديگر، است . پس اگر کسی انساندوست بود انسان است . به سرنوشت ديگران همان قدر انديشيدن كه به سرنوشت خود و بلكه به سرنوشت ديگران بيشتر از سرنوشت خود انديشيدن است . فقط در فكر خودش و براى خودش نباشد، و انسانهاى ديگر را براى اشباع جاه طلبى هاى خود استعمال نکند. به سرنوشت انسانهاى محروم بی اندیشد ودرد ديگران را احساس کند ودررفع ان ممد واقع شود
اراده : - معيار دیگرانسانيت اراده است ، اراده مسلط كننده انسان بر نفس خود یا تسلط انسان است بر خود ، بر نفس خود، بر اعصاب خود، بر غرايز خود، بر شهوات خود، به طورى كه هر كارى از انسان صادر مى شود به حكم عقل و اراده باشد نه به حكم ميل .
بین ميان ميل و اراده فرق وجود دارد. ميل در انسان يك كشش و جاذبه است ، جنبه بيرونى دارد، يك رابطه اى است بين انسان و شى خارجى كه آن شى انسان را به سوى خودش مى كشد. ميل به جاه و مقام ، ثروت ؛ قدرت ؛ شهرت و شهوت جاه و غیره که انسان را به سوى خودش مى كشاند . ولى اراده بيشتر جنبه درونى دارد. بر عكس ميل است ، انسان را از كشش ‍ اميال آزاد مى كند يعنى اميال در اختيار انسان قرار ميدهد. هر طور كه اراده مى كند كار مى كند نه هر طور كه ميلش بكشد، تابع تصميم و فكر بودن غير از هر ميل بودن است ، نوعى تسلط بر اميال است . انسان موجودى است كه مى تواند به حكم اراده و به حكم اختيار از جبر غريزه آزاد باشد و بر هر اندازه كه انسان بر خودش مسلط نباشد، از انسانيت به دور است وحيوان موجودى است تابع غريزه كه همان ميلها باشد .
واز همه قويتر و نيرومندتر آن كسى است كه وقتى به خشم مى آيد، خشم بر او غلبه نكند وآن كه بازويش قويتر است مردتر است ؛ اما مردى فقط به زور بازو نيست ، زور بازو يكى از نشانه هاى كوچك آن است . اساس ‍ مردى در قوت اراده است 
– مسؤوليت پذیری :- ؛ معيار ديگر براى انسانيت ، مسؤوليت است ، مى گويند انسان آن كسى است که در مقابل خودش و انسانهاى ديگر ؛ جامعه وکشور احساس ‍مسولیت كند ووظابف خودرا بدرستی انجام دهد .
- زیبایی : افلاطون مى گويد: آن چيزى انسانى است كه زيبا باشد، مثلا عدالت را همه مكتبها مى پسندند. عدالت و آزادى دوروی یک سکه است که با ميزان مسؤوليت پذیر سنجیده میشود . جامعه اى كه در عدالت وآزادی باشد زيباست . و همان حسن زيبايى جويى بشر است كه او را آزادی خواه و عدالتخواه كرده است . انسان اگر بخواهد انسان باشد و به خصلتهاى انسانى برسد، بايد احساس زيبايى یعنی عدالت وازادی خواهی خودرا تقویت نماید .

ډاکترحبیب منګل

بېرته شاته