سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496969

فرهنگ انسانیت


2018/28/04

هیچ وقت لبخند ومهربانی را ازیاد مبر و کودک درون خودرا همیشه مسرور وخندان نگهدار و آینده را همچنان با اراده خود خلق وبا نهال عشق آرزوها آبیاری کرد،صبور وبا اراده باشید گذشته ای خودرا درست ودقیق بررسی کرد واز صفحات تلخ ودرد انگیز آن تجربه واز صفحات زرین و درخشان آن برای آینده کار گرفت .تصحیح ونقد کرد ،نقد بیرحمانه! و همگام وهمصدا بودن با توده هارا از یاد مبرد ودر کنارش قدم به قدم خیابان به خیابان و محله به محله برفت و فریاد همسرنوشتی خودرا برای جهان خفته رساند ودرد و رنج توده را در خود احساس کرد و قافله ای که شتابان برای تحقق جامعه انسانی طی میکنیم راه بسا طولانی شقت بار است دل وگرده میخواهد وبا سنگ های بزرگی که در سر راه قرار میگیرند بسیار آهسته و هنرمندانه از سر راه خود پس ویا هم از سرش بگذریم ؛تا باشد که قافله تمدن ،جایگزین قافله توحش و بربریت شود وروشنایی ها بر تاریکی ها سایه بی افکند وفرهنگ انسانیت ،برابری ،عشق و لبخندی از جنس خورشید پویا ومانا بماند .

امان وفا

بېرته شاته