سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9941
ټول لیدونکې
1526483

د هماليا غرونه


2018/01/06

        ته په هيږي همــــــــــاليا کې زمــــــــــا زړه ده  د کلونه مې ليدو ته يي تـــــــــــلوســــــــــه ده    زما د لوړ پامير غرور پکې ښکـــاريــــــــــږي  هندوکش او دسپين غريو ه منــــظــــــــــره ده    هريرود په شانته سيند لري مـــــــــلـــــــــګري  د کوکچي او دواښان يوه نــــــــــنـــــــــداره ده    په هواره کې دا ټول زړونـــــــــه خيــــــــرن دي  پيدا کړاې مې دغره کوچی پــــــــاک زړه ده    د ګنګا سين کې لاهو شه لامبــــــــــــوزنـــــــه  هماليا ته به راځم دا مې وعــــــــــــــــــــده ده    د سيند غاړی ته را ځه په دمــــــــــــــه دمـــــــه  تاج محل د شاه جهان نــــــــښـــــــــه د زړه ده    څو هندي خالوننه غواړمــــــــه لتـــــــانـــــــــه  سپين لاسونه د ی په شنه خالو ښايسته ده    د مراد په لټـــــــــه ګــــــــــــــــرځم زيـارتو کې  تاج محل نه پير با با پوری مــــــــــــې زړه ده    دزرلښتې د سر  سترګو ورته ګــــــــــــورئ  خړو دوړو کې پامير په شان ښايســـته ده    دجنګونه ستړی زړه مې سوله غــــــواړي  هما لياپه لوری تګ مې تــــــــــلو ســـه ده

زرلښته حفيظ بشريار

بېرته شاته