سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9766
ټول لیدونکې
1262503

د هماليا غرونه


2018/06/05

    ته په هيږي همــــــــــاليا کې زمــــــــــا زړه ده د کلونه مې ليدو ته يي تـــــــــــلوســــــــــه ده زما د لوړ پامير غرور پکې ښکـــاريــــــــــږي هندوکش او دسپين غريو ه منــــظــــــــــره ده هريرود په شانته سيند لري مـــــــــلـــــــــګري د کوکچي او دواښان يوه نــــــــــنـــــــــداره ده په هواره کې دا ټول زړونـــــــــه خيــــــــرن دي پيدا کړاې مې دغره کوچی پــــــــاک زړه ده د ګنګا سين کې لاهو شه لامبــــــــــــوزنـــــــه هماليا ته به راځم دا مې وعــــــــــــــــــــده ده د سيند غاړی ته را ځه په دمــــــــــــــه دمـــــــه تاج محل د شاه جهان نــــــــښـــــــــه د زړه ده څو هندي خالوننه غواړمــــــــه لتـــــــانـــــــــه سپين لاسونه د ی په شنه خالو ښايسته ده د مراد په لټـــــــــه ګــــــــــــــــرځم زيـارتو کې تاج محل نه پير با با پوری مــــــــــــې زړه ده دزرلښتې د سر  سترګو ورته ګــــــــــــورئ خړو دوړو کې پامير په شان ښايســـته ده د جنګونه ستړی زړه مې سوله غــــــواړي هما لياپه لوری تګ مې تــــــــــلو ســـه ده

زرلښته حفيظ بشريار

بېرته شاته