سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9924
ټول لیدونکې
1509774

غـــــزل ؟!


2018/17/12

 

نال شوه نرۍ شوه سپوږمۍ لمر واخسته 
دوصال شپـــه وه چی سحـــــــر واخسته ؟
دا ته چی هیــــــــڅ بــــــلا ونه وهـــــلی 
هـــــره بــــلا دی ما پــــــر سر واخسته  
نـــــن په بازار کی خــــــر ځــېدله مینه 
چا په پــــــــــیسو چا په هــــنر واخسته  
پښه ئې غوټه زنګانه کی پـــــــرې شوه 
چی ئې له پـــــــ+ولي نه بـــــهر واخسته  
په ویش کی تخت او تاج دغله ورسیــــد 
په ویـــــــنو سره تـــوره عسکر واخسته  
له ما سرتـــــیر سره څه نـــــــــدی پاتی 
ټــــــوله هــستي زما دلــــــبر واخـــسته ؟!

عبدالوهاب سرتير

بېرته شاته