سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9920
ټول لیدونکې
1496140

لنډی :امرالدین سرحد


2011/12/03

لنډۍ
موری خارج ته می زړه کیږی
هلته زمونږلپاره ډیردي ښه حقونه
«»«»
لوری خارج کې ګدر نشته
پیغلی منګۍ په انترنیت کې ډکوینه
«»«»
څومره ساده اوس عاشقې شوه
په اس مس کې کار کوژدی ته رسوینه
«»«»
ځوانانو لری ځان تری ساتې
له تخنیکی مینی نه بوی دګیریس ځینه
«»«»
ما په فیسبوک پرون ورک کړی
پرون راهسی دی ګوګل کې لټومه
«»«»
بدبختی دی کی ده مورجانی
افسوس بیلتون هلته ویروس کرلی دینه
«»«»
په انترنیت کې ځوان مین شو
نجلی شوه ورکه انترپول کې لټوینه
«»«»
یارمې کابل زه په مسکو کی
دانترنیت په نوشتومینه شومه
 

امرالدین سرحد

بېرته شاته