سرلیکونه
رسنۍ
سایټ په اړه
ټولې لیکنې
9941
ټول لیدونکې
1526481

افغانستان


2010/05/07

چې دځمکې پرسر پروت دى خو اوچت لکه اسمـــان

دنړۍ پرسر يې نوم دى هم لري نوم اونشـــــــــــــــــــــان

داسې ښکلى نوم لري چې دالف په توري پيل شـــــي

کوو فخرپرې چى دى افغانستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

منظروته چې يې ځيرشې نوپاريس به درنه هېرشــــي

داسې لوړ لوړ لري غرونه هم سيندونه يــــــــــــې روان

خو افسوس! چې يوافت اوس پــــــــــــــــــــــرې نازل دى

دا افت مونه پرمال اړ نه پرځـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

اى افغان سترګې وغړوه پاڅـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

جنګ راغلى ستا انګړيې دى ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان

ټول ولس ژاړي په  په چيغو اوسلګيــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

اوښکې څاڅي د(ځلا) ديديې نکوي چشمـــــــــــــــــــــان

 

سلګۍ ځلا

بېرته شاته